Coaching

59

Támogatás minden feladatkörhöz


Csapatunk képes az agile módszertan hatékony vállalati szintű bevezetéséhez elengedhetetlen támogatást nyútjani partnereinek. A folyamat során kialakítjuk a Scrum alapelveket alkalmazó új, hatékony vállalati környezetet, mind egyéni, mind csapat szinten.
Az agile konzultáció magában foglal egy átfogó értékelést, a cégénél alkalmazott fejlesztési gyakorlatról valamint a rendelkezésre álló infrastuktráról.
Ennek során felmérjük és demonstráljuk a változások várható hatásait a szervezet minden egyes munkakörére – beleértve a közép és felső vezetői szinteket is. Erre szervesen ráépülve a coaching szolgáltatásunk biztosítja az egyénre szabott új feladatok, felelősségi körök sikeres és felelősségteljes implementálását.


A több projektet vivő kis csoportok számára végzett Scrum bevezetés


Az agilis megközelítéssel való munka lehetővé teszi a vállalata számára a követelményekben bekövetkezett változások, új elvárások hatékony, kifejezetten ügyfélbarát kezelését. Az agilis elvek elősegítik és értékelik az egyes projekten dolgozó munkacsoportok, team-ek, guruk szakértelmének, alkotókészségeinek előtérbe kerülését – ez ugyanis automatikusan gyorsabb és rugalmasabb válaszadást jelent az új kihívásokra.


Amennyiben Ön a szervezete fejlesztésekor Scrum/Agilis módszertan bevezetésében gondolkozik, nagyon fontosnak tartjuk az elméleti alapelvek és a jól bevált gyakorlati elemek teljes elsajátítását – amelyeket minden esetben összhangba kell hozni az egyedi vállalati kultúrával és ezen vállalati kultúra által meghatározott feltételekkel. Legyen akár egy több projektet futtató vállalati környezet vagy egyedi fejlesztői csapat – a mi feladatunk és célunk a Scrum módszertanának sikeres bevezetése.


Szervezeti átalakítás (átmenet-audit, action plan és schedule)


Egy egész vállalat Scrum módszertanra váltása nagy kihívást jelent és komoly szervezeti változásokat igényel. Ezen kihívás felvállalása előtt elengedhetetlen felmérni az adott szervezet agilis átalakulásában rejlő potenciáljait, és természetesen a kockázatokat is. Amennyiben az átalakítás potenciálja meghaladja a kockázatokét, és megszületik a pozitív döntés, segítünk az átmenetben. Coaching szolgáltatásunk igénybevételével az audit eredményei alapján elkészült akciótervet a lehető legkisebb feszültséggel, határidőre végre lehet hajtani a fogadó szervezet szövetén.


Auditok és felülvizsgálatok


Scrum bevezetése és implementálása nem telik hosszú időbe és hamar sikerrel járhat. Az agilis technikák előnyeinek biztosítása érdekében azonban rendszeres felülvizsgálatokat javaslunk amelyek során megvizsgáljuk azt, hogy a vállalaton belül a munkatársak, csoportok, vezetők hogyan alkalmazzák a projektekben az agilis alapelveket és gyakorlatokat.